Årets fiskestämma går av stapeln 21/3 kl. 18:30 på Solviken i Torpa, Ydre.

Vattenägarna runt sjön välkomnas!

Nu är det hög tid för Er vattenrättsägare och arrendatorer som fiskar med mängdfångande redskap att rapportera 2017 års fångster.

Rapporterna sammanställs och kommer inte kunna knytas till enskilda fastigheter eller fiskare. Rapporteringen av fångster är mycket viktigt som

beslutsunderlag när nya fiskevårdandeinsatser planeras för vår unika sjö Sommen.

Kan du inte använda bifogad mall så skriv ned motsvarande uppgifter direkt i ett mail eller brev och sänd till Sommens FVO.

http://sommen.nu/Styrelsen_Filer/Fangstrapportering_2017.pdf

Mvh Johan C

Som vanligt har det beslutats vilka ärenden som styrelsen skall fokusera på under året:

Fisketillsyn

Tillsyn av fågelskyddet

Skyddsjakt på skarv

Vidare arbete med fiskvägen vid Laxberg

Fiskets dag på Torpön

Vassrensning i Dragsnässundet

Mark och miljödomstolen har upphävt vissa delar av den gamla vattendomen för Visskvarn, detta möjliggör för Tranås Energi att anlägga ett omlöpe vid Visskvarn.
Om detta blir verklighet kommer Sommenöringen att få tillgång till lekvatten i Bulsjöån hela vägen upp till Västra Lägern.
Vi på Sommens FVO kan bara applådera detta initiativ. Dramatiska förbättringar av Sommenöringens livsvillkor kommer att ske när omlöpet blir verklighet. 

Ta åt Er äran tillsammans med våra medlemmar, klubbar och fiskekortslösare

Hej, lite glädjande nyheter, vi har blivet tilldelade priset ”Årets Fiskevårdsområdesförening” på nationell basis. Ta åt Er äran tillsammans med våra medlemmar, klubbar och fiskekortslösare. Det var första gången priset delades ut och vi delar priset med Övre Åsundens FVO i Ulricehamn.