Redovisning av skjutna skarvar enl. tillstånd 218-1396-16 och 218-956-2016.

Sommens Fiskevårdsområde har under kalenderåret 2016 registrerat 44 skjutna fåglar, varav 4 i Jönköpings län. Därtill har 7 skarvar dött i bottengarn som används av yrkesfisket i E län. Äggprickning har skett på Östgötasidan till ett antal av 30 stycken.

 

Som vanligt har det beslutats vilka ärenden som styrelsen skall fokusera på under året:

Fisketillsyn

Tillsyn av fågelskyddet

Skyddsjakt på skarv

Vidare arbete med fiskvägen vid Laxberg

Fiskets dag på Torpön

Vassrensning i Dragsnässundet

Var och en som har jakträtt på Sommen har möjlighet att nyttja denna möjlighet, nytt är att tillståndet gäller 3 år framåt i både Jönköpings och Östergötlands län.

11 oktober förra året påträffades en fiskare som trollade utan fiskekort, detta har nu gått till åtal och tingsrätten har utdömt ett skadestånd till FVO på 1700:- även böter på 9300:-

Sommens FVO anordnar även i år "Fiskets Dag" vid färjeläget Torpön den 21juli.

Kom och träffa Leo och Reinhold, professionella Sommen-fiskare och se dem rensa fisk snabbare än någon annan! Eller varför inte prova själv? De kommer att sälja färsk och rökt fisk från Sommen och även ål-ryssjor. Eller delta i mettävlingen på bryggan vid naturum kl 12-14 – vem får dagens först napp och största fisk? Förnya innehållet i din fiskelåda – Joakim Palmer säljer fiskeutrustning, drag mm. På naturum kan du håva småkryp med personalen kl 13 och kl 15 eller hjälpa dem med fiskmatningen kl 14

Välkomna